Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Søndag 29. april kl. 15.00 - 17.00  FolkBaltica på Nygård. Nordisk folkemusik, og fællessang med Mette og Børge Solkær, sang og guitar og Søren Iversen, violin.

Søndag 6. maj kl. kl. 15.00 - 17.00   Folkemusikkoncert med skotske Mairi Campbell, sang og violin samt orkestret ”Himmerland", der spiller nordisk / keltisk inspireret folkemusik

Søndag 6. maj kl. 19.30   Fugletur med Gert Fahlberg, DOF

Lørdag 23. juni   Sankt Hansaften ved Nygård strand.   Orienteringsløb m.m. for alle fra kl. 18.30 Båltale ved skovrider Inge Gillesberg Bålet tændes kl. 21.00

Søndag 12. august kl.14.00   Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen. Der er fokus på vegetationens historie fra Istiden og til i dag.

Lørdag 15. september kl. 9.00 - 17.00    Højskoledag med tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen Testrup højskole, Operasangere fra Den Ny Opera, Tordenskjolds Soldater

Onsdag 21. november kl. 15.00 - 17.00   Forfatteren Linda Lassen fortæller med baggrund i sin meget læste bog "Men sko må jeg ha´" om at skrive historiske romaner

Søndag 2. december kl. 10.00 - 13.0uletur i samarbejde med Naturskolen

 

Søg